Mezinárodní konference
10. - 11. 10. 2007 | Brno, Výstaviště
Hostětín
Podpora:

DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE

Seminář pro veřejnou správu, čtvrtek 11. října 2007
Exkurze do pasivních domů, pátek 12. října 2007
Seminář Pasivní domy pro odborníky, pátek 12. října 2007
Seminář Výpočet energetické náročnosti pasivních domů, pátek 12. října 2007

Seminář pro veřejnou správu

Stavění veřejných budov v pasivním standardu může ulehčit veřejným rozpočtům. Ve čtvrtek 11. října 2007 v sále Morava brněnského výstaviště se uskuteční seminář o pasivních domech, kde zástupci státní správy a samosprávy mají jedinečnou příležitost získat informace, jak dosáhnout úspory energií a souvisejících provozních nákladů u nově stavěných a rekonstruovaných veřejných budov.
Cílová skupina:

Datum a čas konání: 11. října 2007, 9:00 – 14:40
Místo konání: BVV – Pavilon A, sál Morava, Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika
Vstupné: zdarma pro zaměstnance státní správy, 350 Kč ostatní
Seminář je určen především pro zaměstnance státní správy, kteří při naplnění kapacity budou přihlášení přednostně před ostatními zájemci. Pro účastníky budou k dispozici tištěné podklady, simultánní tlumočení a občerstvení.
Přihláška: Přihláška na seminář pro veřejnou správu. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete emailem nebo poštou.
Program semináře:

Zahájení - teoretické úvody
9:00Zahájení

9:05Irena Plocková, MPO ČR

Implementace EPBD v ČR

9:15Jan Tywoniak, Fakulta stavební ČVUT

Normativní požadavky na pasivní domy v ČSN 73 0540-2:2007

9:30zástupce SFŽP

Podpora novostaveb a rekonstrukcí v pasivním standardu

9:40Alena Navrátilová, Ústav územního rozvoje

Územní plánování - teoretický úvod

9:55Josef Smola, Projektový a inženýrský atelier

Územní plánování - příklady z praxe

10:10diskuse

10:30přestávka
Blok 1
10:50Matthias Komarek, "die umweltberatung" (Rak.)

Warum baut ihr kein Passivhaus?

11:10Jana Drápalová, MČ Nový Lískovec

Rekonstrukce panelových domů - Oblá

11:30Alice Sedmidubsky, ÖGUT - Österreichische Gesell-schaft für Umwelt und Technik (Rak.)

Initiativen und Erfolge aus dem österreichischen Passivhaussektor

11:50Manfred Görg, proKlima - Der enercity-Fonds (Něm.)

Markteinführung von Konzepten zur Modernisierung mit Passivhauskomponenten in Hannover

12:10diskuse

12:30polední přestávka
Blok 2
13:00Martin Huber, Ökobau Cluster Niederösterreich (Rak.)

Die Rolle des Ökobau Clusters Niederösterreich für energieeffizientes Bauen und Sanieren

13:20Bernhard Lipp, IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie (Rak.)

Total Quality Building für Passivhäuser

13:40Andrea Berngen-Kaiser, ILS NRW (Institut für Landes- und stadtentwicklungsforschung und Bauwesen, Něm.)

Evaluierung der Energiedaten und Bewohnerzufriedenheit von geförderten Passivhäusern in Nordrhein-Westfalen

14:00Andreas Nordhoff, IBN Passivhaus-Technik (Něm.)

Passivhaus-Lösungen für Pflegeheime, Heime und Krankenhäuser

14:20diskuse

Exkurze do pasivních domů

Během exkurze budou podobně jako v loňském roce navštíveny 4 pasivní domy v Rakousku. Právě zajišťujeme vhodné objekty k navštívení. V loňském roce byl navštíven rozestavěný RD, školka, studentské koleje a administrativní budova (více informací).
Termín konání: 12. října 2007, 7:00 - 18:00 (předběžně)
Místo konání: Rakousko, odjezd v 7:00 z Brna od hlavní brány BVV

Seminář Pasivní domy pro odborníky

Seminář je určen odborné veřejnosti, především architektům a stavebním inženýrům.
Termín konání: 12. října 2007, 9:00 - 16:00
Místo konání: Brno (bude upřesněno)
Program semináře:

Pasivní domy pro odborníky
9:00Josef Smola

Architektonické a dispoziční řešení, použití materiálů, výplně otvorů jako důležité prvky v pasivním domu, detaily i s ohledem na tepelné vazby

12:50přestávka na oběd
13:20Rainer Pfluger, Passivhaus Institut (Něm.)

Nucené větrání s rekuperací tepla (simultánní tlumočení)

14:20Petr Morávek, ATREA s.r.o.

Teplovzdušné vytápění, mikroklima budov

15:00přestávka
15:15Stanislav Paleček, Radion

Zajištění vzduchotěsnosti objektu, příklady z praxe

16:00závěr semináře

Výpočet a hodnocení energetické náročnosti bytových nízkoenergetických a pasivních domů v ČR

Seminář proběhne formou diskusního fóra, na kterém Jan Tywoniak (Fakulta stavební, ČVUT v Praze) představí pracovní verzi metodiky pro výpočet energetické náročnosti obytnych budov s velmi nízkou spotřebou energie. Cílem semináře bude odborná diskuse k představené metodice a jednotlivých výpočetních postupech.
Účast na semináři je bezplatná. Přednost dostanou odborníci na stavební fyziku a tepelnou ochranu budov. Účastníci obdrží před seminářem písemné podklady k metodice. Nejpozději do 31.10.2007 očekáváme jejich připomínky a komentáře k metodice, které budou vzaty v úvahu při zpracování finálního znění.
Termín konání: 12. října 2007, 9:00 - 12:00
Místo konání: Brno (bude upřesněno)
Maximální počet účastníků: 30

logo
Centrum pasivního domu

Údolní 33, 602 00 Brno
email: info@pasivnidomy.cz
tel.: +420 511 111 810